Dr med. Dorota Cibor

Dr med. Dorota Cibor

Choroby wewnętrzne, gastroenterologia, USG brzucha.

Dr Dorota Cibor jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych i gastroenterologii. Pracuje jako asystent w Oddziale Klinicznym Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz na stanowisku adiunkta w Collegium Medicum UJ. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim chorobę refluksową przełyku oraz nieswoiste zapalenia jelit.