Pielęgniarki

 
spec.piel. Iwona Zub
Kierownik Personelu Pielęgniarskiego
 
pielęgniarka Krystyna Węglarz
pielęgniarka Renata Ryba
pielęgniarka Bożena Zalewska
pielęgniarka Anna Szufranowicz
pielęgniarka Irena Kołodziej
położna dypl. Katarzyna Wcisło-Szostak
położna dypl. Janina Liber